Gift Code

Samurai Master

 • [Samurai Master] - แจก ITem พิเศษสำหรับผู้เล่นทุกคน

  รางวัล Item Code

  - ป้ายสุ่มขุนพลขั้นต้น x2 , ข้าวปั้น x2

  หมายเหตุ: Item Code หมดอายุร่วมสนุกกิจกรรม 31/12/2020

  กิ๊ฟโค้ด: SAMURAIVIP

 • [Samurai Master] - ฉลองการเปิด OB รอบที่ 5

  รางวัล Item Code

  - บรรณาการขั้นต้น x5 , 50 ทอง

  หมายเหตุ: Item Code หมดอายุร่วมสนุกกิจกรรม 31/12/2020

  กิ๊ฟโค้ด: SAMURAIOB4

 • [Samurai Master] - ฉลองการเปิด OB รอบที่ 4

  รางวัล Item Code

  - 50 ทอง, เหล้า x2

  หมายเหตุ: Item Code หมดอายุร่วมสนุกกิจกรรม 31/12/2020

  กิ๊ฟโค้ด: SAMURAIOB3

 • [Samurai Master] - ฉลองการเปิด OB รอบที่ 3

  รางวัล Item Code

  - หินหลอม (ระดับสูง) x5 , ข้าวปั้น x2

  หมายเหตุ: Item Code หมดอายุร่วมสนุกกิจกรรม 31/12/2020

  กิ๊ฟโค้ด: SAMURAIOB2

 • [Samurai Master] - ฉลองการเปิด OB รอบที่ 2

  รางวัล Item Code

  - 50 ทอง , หนังสือเลื่อนขั้น x50

  หมายเหตุ: Item Code หมดอายุร่วมสนุกกิจกรรม 31/12/2020

  กิ๊ฟโค้ด: SAMURAIOB1

 • [Samurai Master] - ฉลองการเปิด OB รอบที่ 1

  รางวัล Item Code

  - ข้าวปั้น x2, เหล้า x2

  หมายเหตุ: Item Code หมดอายุร่วมสนุกกิจกรรม 31/12/2020

  กิ๊ฟโค้ด: SAMURAIOB

 • [Samurai Master] - โค้ดสำหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่

  เติมโค้ดแล้วจะได้รับ

  - จิตขุนพล x100

  - ทอง x50

  กิ๊ฟโค้ด: SAMURAIVIP6

 • Event